Ngày hôm qua X10 đã được Root thành công và đã có một số người gặp khó khăn trong việc Root. Tuy nhiên, đừng sợ, member gne0n trên Xda-developer đã hướng dẫn bằng video do chính tay ông thực hiện và được upload lên YouTube. Đoạn video chỉ có 10 phút nhưng các thao tác cách Root thì đầy đủ. Trước khi bắt đầu công việc thì bạn nên đọc trang hướng dẫn gốc bằng chữ bên Xda-developer này.
Nguồn: Xperiax10.net